Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Urban Träffpunkt den 22 mars 2017

traffpunkt-pattern

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till URBAN TRÄFFPUNKT den 22 mars 2017 på Malmö högskola där vi träffas, utbyter kunskap, erfarenheter och idéer!

Urban träffpunkt är en mötesplats som syftar till att stärka utbytet mellan akademi, näringsliv, offentliga och ideella verksamheter för att vi tillsammans ska bli klokare på frågor som rör hållbar utveckling. Här möts vi alla - och från Malmö högskolas sida kommer studenter, lärare och forskare från utbildningarna: 

  • Arkitektur, visualisering och kommunikation
  • Hållbar stadsutveckling - Ledning och organisering (Master)
  • IT och ekonomi
  • Ledarskap och organisation
  • Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle
  • Stadsutveckling, Stadsbyggnad och planering
  • Transport Management
  • Urban studies (Master) 

Evenemanget går av stapeln på plan 2 på Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, där eftermiddagen rymmer flera spännande moment:

13:15   Välkomna
Introduktion till eftermiddagens upplägg. 

13:20   Utbildningsprogram + aktiviteter presenteras
Lärare och studenter berättar kort om sina utbildningsprogram och aktiviteter för dagen.

13:40   Programaktiviteter
Vi rör oss mellan de olika utbildningsprogrammens aktiviteter, där projekt, modeller och arbeten visas upp och där vi kan mötas, samtala och utbyta perspektiv. 

14:40   Gästspel
Gästande organisationer pitchar* sig på lilla scenen och därefter blir det mingel med fokus på dem. 

15:45   Inspirations- och kunskapsseminarium

"It´s a test! Ett normkritiskt förhållningssätt till stadsrummet"

I ena rummet blir det stadsutveckling i framkant med det experimentella, forskningsbaserade kollektivet DIS/ORDER (www.disorder.nu) och vår kompetenta in-house-panel beståendes av:
Lina Olsson, Jesper Magnusson och Courtney Coyne- Jensen.

"IT-lösningar för en hållbar, effektiv logistik och framtidens ledarskap"

I det andra rummet blir det fokus på IT, logistik, ledarskap och spårbarhet i försörjningskedjan när Olle Hydbom, från AutoIDExpert Scandinavia, berättar och bjuder in till samtal tillsammans med vår eminenta
in-house-panel som utgörs av: Carl-Magnus Carlsson, Helena Stavreski och Helgi-Valur Fridrikson. 

17:00 Urban Drinks
Dagen avslutas med ett informellt mingel i samarbete med Institutet för hållbar stadsutveckling, där Restaurang Niagara öppnar upp sin barservering. (Dryck och förtäring sker på egen bekostnad.)


Evenemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe och kaka. 

Om du inte redan har gjort det - säkra din namnskylt och fika genom att anmäla dig med en gång, eller senast den 15 mars!

Viktig information till gästande organisationer

Medtag gärna: Roll-up eller annan skylt som kan stå själv (max 1), flyers, broschyrer eller annat behändigt material. Era roll-ups kommer att ställas upp på rad, längs räcket (mot atriet) och för annat material finns det några gemensamma bord. OBS! Introduktionen startar kl 13:15, så kom gärna en stund i förväg om du behöver avlasta och sätta upp något material. Värdar kommer att finnas på plats!

Pitcha gärna: Max 30 sekunder med svar på frågorna: 1) Vad heter du? 2) Vilken verksamhet kommer du ifrån? 3) Varför är det intressant för dig/er att vara här? (Anmäl detta på plats, vid registreringen.)

Urban Träffpunkt arrangeras av studenter och medarbetare på Institutionen för urbana studier, Malmö högskola. Hör av dig med frågor till: urbantraffpunkt@mah.se

URBAN TRÄFFPUNKT – tillsammans för en hållbar utveckling!

För dig som är gäst (från företag/förening/kommun/region):
För dig som kommer från Malmö högskola:

Senast uppdaterad av Johanna Svensson