Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning på US

Studeum_studentbostad_webb

CRUSH

Critical Urban Sustainability Hub kommer att undersöka i vilken grad bostadsmarknaden idag är på väg mot ett dysfunktionellt tillstånd, och vilka insatser som kan göras för att förhindra en sådan utveckling. Samarbetspartners är Lunds universitet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet. Projektet finansieras av Forskningsrådet Formas och pågår till och med 2018.
Läs mer om projektet 

Sociala medier

Cybermobbning i arbetslivet

Hur mycket förekommer cybermobbning på arbetsplatser? Tidigare har begreppet främst relaterats till barn och ungdomar, men cybermobbning i arbetslivet kan antas växa och få stora negativa konsekvenser. Projektet finansieras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och pågår till och med 2018.
Läs mer om projektet 

Bostadsbrand Foto: Bildbyrån

Bostadsbränder i storstadsområden

Tillsammans med berörda aktörer i storstadsområden ska man analysera bakomliggande bestämningsfaktorer till rumsliga, bebyggelse- och befolkningsmässiga skillnader i förekomsten av bostadsbränder och brandförlopp. Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och pågår till och med 2016.
Läs mer om projektet

Senast uppdaterad av Johanna Svensson