Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Stipendier vid Fakulteten för teknik och samhälle

Studenter vid Fakulteten för teknik och samhälle på Malmö högskola kan ansöka om stipendier. Vid höstterminer delas medel ut från två olika fonder: Beijers Premiefond Maskinavdelningen samt Premie- och stipendiekassan

Beijers premiefond Maskinavdelningen

Stipendier à 10.000 kr delas ut till studerande med särskilt goda studieresultat inom det maskintekniska ämnesområdet. Stipendiet är avsett för studenter som är antagna och bedriver studier på programmen:

  • Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning
  • Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning

Ytterligare information samt utlysning Beijers Premiefond, 2017.

Premie- och stipendiekassan

Total stipendiesumma uppgår till 17 500 kr som antingen kan delas ut i en post eller delas upp på flera mindre. Detta bestäms utifrån inkomna ansökningar.

Stipendiets syfte är att uppmuntra och stödja studenter. Premiering kan avse såväl individuella som gruppinsatser för:

  • examens- eller projektarbete utfört inom området
  • stöd i samband med studier utomlands
  • insatser för att stärka utbildningens anseende
  • insatser för god sammanhållning inom utbildningen.

Ytterligare information samt utlysning, Premie- och stipendiekassan, 2017.

Ansökan

Ansökan görs via elektroniskt ansökningsformulär. Ansökningsperiod: 15 september - 15 oktober. För sent inkommen ansökan behandlas ej. 

Information om andra stipendier  (ej specifika för Teknik och Samhälle)

Senast uppdaterad av Marianne Hedstigen