Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fakulteten för teknik och samhälle

andrea_3

Fakulteteten för teknik och samhälle har cirka 2500 studenter som studerar vid våra program och kurser. Vi håller till i det nya spännande huset Niagara på Universitetsholmen, ett stenkast från Malmö centralstation. Vår verksamhet kännetecknas av teknik i samverkan med näringsliv och omgivande samhälle.

Vi har utbildning och forskning inom datavetenskap, byggteknik, maskin- och materialvetenskap, naturvetenskap, medieteknik samt tillämpad matematik. Gästföreläsare, studiebesök, projektkurser med externa uppdragsgivare och forskningssamarbeten tillsammans med näringsliv och offentlig sektor är en naturlig del av verksamheten.

Läs om våra utbildningar

Läs om vår forskning

Kalender

Nyheter från TS

Senast uppdaterad av Filippa Törnwall