Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Tisus – test i svenska

Vad är Tisus?

Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier) är ett behörighetsgivande prov i svenska språket. Det är avsett för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

Vad krävs för att få göra Tisus?

Eftersom Tisus-intyget ger behörighet i svenska för akademiska studier i Sverige bör du ha avslutat - eller gå sista året på - en utländsk gymnasieutbildning när du genomgår Tisus. För att klara provet behöver du ha mycket goda kunskaper i det svenska språket.

När ges Tisus?

Tisus anordnas två gånger per år. Nästa provtillfälle är den 8-9 maj 2018.

Hur mycket kostar provet?

Avgiften för Tisus i Sverige är 1600 kronor för helt prov, och 600 kronor för restprov.

Hur ser provet ut?

Testet innehåller tre delprov. Prov i 1) läsförståelse, 2) skriflig färdighet samt 3) muntlig färdighet. Delprov 1 och 2 tar cirka 4 timmar.

Det muntliga delprovet görs för vissa under testdag 1, för andra testdag 2. Datum och tider framgår av kallelsen. Kallelse och de muntliga ämnena skickar vi, via brev, ca tio dagar före provet.

Här hittar du exempel på provet. Typprov. Det är ofta lättare att klara provet om du tränar i förväg.

Var ges Tisus?

Förutom i Malmö ges Tisus på fem universitets- och högskoleorter i Sverige. Mer information om provorter i Sverige finns på Stockholms universitets hemsida: 

Tisus Sverige

Tisus ges också i utlandet. Mer om information om Tisus i utlandet finns på Stockholms universitets hemsida:

Tisus Utland 

Anmälan

Till Tisus i Malmö anmäler du dig genom att:

  1. Betala Tisusavgiften till Malmö högskolas bankgiro 5052-4958

    Din betalning ska vara märkt med Tisus och ditt namn.
    Senaste dag för inbetalning av Tisus är densamma som sista anmälningsdag för Tisus. 

    Anmälan öppnar den 19 februari 2018 för Tisus som ges den 8-9 maj 2018. Sista dag för anmälan- och inbetalning av Tisusavgiften är den 30 mars 2018.

  2. Skriv ut och fyll i blanketten för Tisusanmälan Malmö. Blanketten skickar du tillsammans med en kopia av inbetalningskvittot/betalningsorden till:

          Malmö högskola
          Utbildningsadministrationen i Niagara
          Fakulteten för Kultur och samhälle
          Att: Anita Marttila
          205 06 MALMÖ

OBS! Efter den 30 mars 2018 tas inga anmälningar emot. 

Återbetalning av provavgiften får du endast om du visar upp ett läkarintyg.

Kallelse

Ca 10 dagar innan provdagen skickar vi en kallelse, via brev, tillsammans med de muntliga ämnena till dig.

När kommer resultatet?

Bedömningen av provet tar ungefär tre veckor och därefter skickas resultatet ut per post.

Om du ansökt till kommande termins studier vid högskola/universitet i Sverige (före 15 april respektive 15 oktober), kan du komplettera din ansökan med Tisus-intyget fram till 15 juni respektive 1 december.

En lista över samtliga resultat skickar vi till UHR (Universitets och högskolerådet). Du måste även skicka in en kopia av ditt intyg till UHR Antagningsservice, 838 72 Frösön (om du sökt via antagning.se) eller den lokala antagningsenheten vid den högskola du har sökt till.

Vilka betyg finns?

Två betygsgrader tillämpas: Godkänd och Underkänd.

För att bli godkänd på Tisus måste du vara godkänd på samtliga tre provdelar. Om ett av delproven bedöms som underkänt, behöver du bara göra om just det delprovet, ett s.k. restprov. Du måste göra det inom 1 år från det första provtillfället. Är två eller tre delprov underkända måste hela provet göras om.

Hur kan du förbereda sig?

Tisus är ett färdighetstest, inget kunskapstest. Det förekommer alltså inga krav på att man ska ha läst viss litteratur eller ha genomgått vissa kurser. Däremot måste språkfärdigheterna i svenska språket ligga på en tillräckligt hög nivå för akademiska studier på svenska. Se vidare informationen om bedömningskriterier i typprovsavsnittet.

För att skaffa sig det stora ordförråd som krävs på denna nivå kan du förslagsvis läsa svensk skönlitteratur och svenska dagstidningar, det senare inte minst med tanke på att särskilt proven i skriftlig och muntlig färdighet förutsätter kännedom om det svenska samhället, dess problemställningar och värderingar samt aktuella företeelser. Förbered dig genom att gå igenom typprovet.

Vad ska man ta med till provet?

Förutom pennor och suddgummi får man till delprov 2, Skriftlig färdighet medföra en (1) svensk-svensk ordbok, förslagsvis Bonniers eller Norstedts svenska ordbok (dock inga synonymordböcker eller tvåspråkiga lexikon). Provledaren har ingen skyldighet att tillhandahålla ordbok.

OBS! Ta med legitimation med foto! 

Senast uppdaterad av Anita Marttila