Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Erasmus+-stipendium för praktik utomlands

Passa på att utnyttja denna möjlighet till att få stipendium för din praktik i Europa 


Det finns tre olika sätt att åka på praktik och kunna söka detta stipendium:

 1. Inom ramen för en praktikkurs vid Malmö högskola, där du tillbringar din praktik på ett företag, ett universitet eller en organisation i Europa. Du examineras vid Malmö högskola.

 2. Utanför ditt ordinarie studieprogram vid Malmö högskola. Praktiken registreras som en not i ditt Diploma Supplement men du får inte poäng för praktiken. Du gör praktiken under dina studier medan du är registrerad på ditt program (till exempel mellan två terminer). Du kan också ansöka om stipendiet för att göra praktik efter att ditt program är avslutat men innan du ansöker om din examen. Du måste då ansöka om stipendiet medan du fortfarande är student och praktiken ska göras i direkt anslutning till din sista termin. Du kan inte begära ut din examen innan praktiken är slut.

 3. Inom ramen för ett examensarbete. Du är registrerad på examensarbete i Ladok och examineras i Malmö men bedriver datainsamling vid ett företag eller en organisation i Europa. Din handledare vid Malmö högskola ska godkänna praktiken/datainsamlingen. Observera att du inte kan söka praktikstipendium för att göra examensarbete på ett universitet. Då ska du åka på Erasmusstudier i stället.

Du måste själv hitta en lämplig praktikplats innan du ansöker om ett stipendium. Du kan själv ta kontakt med ett företag eller en organisation som du är intresserad av. Fakulteterna/institutionerna har också ofta kontaktnät via forskningssamarbeten, nätverk och utbytesavtal. Stora företag och organisationer utlyser ofta ”Internships/Traineeships/Student Projects” på sina webbplatser.

Stipendiet

Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen: Det är inte heltäckande. Du förväntas arbeta heltid under hela praktikperioden. Minimitid för praktik är 2 månader och stipendium kan beviljas för max 6 månader. Storleken på stipendiet kan variera från år till år. I den första utbetalningen, som sker i samband med att din praktik börjar, får du 70 % av praktikperiodens stipendium. När du har avslutat din praktikperiod får du återstående 30 % av stipendiet. 

Stipendiebelopp 2017/18: 

Land

Nationell stipendienivå (€/månad)
(= 30 dagar)

Nationell stipendienivå (€/dag)

Grupp 1
Programländer med högre levnadskostnader

Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Storbritannien, Österrike

€615

€20,50

Grupp 2
Programländer med lägre levnadskostnader

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland Grekland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern

€510

€17

Exempel: 
Praktik i Tyskland i 90 dagar. 90 x €17 = €1530.   
Praktik i Storbritannien i 90 dagar. 90 x €20,50 = €1845                                           


Behörighetskrav:

 • Vid ansökningstillfället ska du vara aktiv och registrerad student vid Malmö högskola
 • Praktikperioden måste vara minst 2 månader
 • Praktiken ska vara en del av studierna vid Malmö högskola och du måste antingen tillgodoräknas genom poäng eller minst erkännas via Diploma Supplement
 • Du ska inte ha tagit ut examen
 • Praktiken ska bedrivas i ett land som är godkänt för Erasmus+-praktik
 • Under praktikperioden måste du vara bosatt i det land där Erasmus+-praktiken äger rum. Detta gäller även vid praktik i Danmark
 • Prioritet ges åt studenter som läst minst ett års högskolestudier vid Mah vid tidpunkt för avresa
 • Det är meriterande om du kan visa på deltagande i CV-workshops arrangerade av Malmö högskolas Karriärservice. Se Karriärservice för information om workshops och andra aktiviteter.
 • Studenter som enbart läser någon eller några enstaka kurser utan syfte att ta ut examen kvalificerar sig inte till Erasmus+-mobilitet, vare sig för studier eller praktik.  

Studenten ska för att vara behörig även acceptera följande krav nedan:

 • Att fylla i en studentrapport snarast efter avslutad praktikperiod
 • Att inkomma med ett Traineeship Certificate snarast efter avslutad praktikperiod
 • Att utföra två online-språktester
 • Att aktivt delta vid olika informationstillfällen om utlandspraktik efter avslutad praktikperiod

Vänligen notera att antalet stipendier är begränsat.

Senast uppdaterad av Rebecca Arklöf