Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Stipendier

Här hittar du mer information om sökbara stipendier för dig som är student vid Malmö högskola.

Områdes- och fakultetsbundna stipendier

Stipendier vid Fakulteten för lärande och samhälle
Stipendier vid Fakulteten för teknik och samhälle 

    
Stipendier för utlandsstudier

MFS - Minor Field Studies 
Erasmus - för praktik utomlands 
Erasmus - för studier utomlands

Övriga stipendier

På bibliotek finns kataloger med sammanställningar över stipendier, t ex "Fonder och Stiftelser i Sverige", som utges av Svensk stipendieförmedling.

Information om aktuella stipendier som kommer till högskolan anslås på Studentcentrum, Neptuniplan 7.

Senast uppdaterad av Marianne Hedstigen