Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fackförbundet ST (OFR/S)

ST inom universitets- och högskoleområdet, sektion 214-33, vid Malmö högskola

ST är det breda arbetsplatsfacket. Vi organiserar administratörer, teknisk personal, lärare, forskare och doktorander, kort sagt ett vertikalt fack för alla anställda på högskolan oavsett titel, utbildning och lön.

ST är ett fackförbund inom TCO (Tjänstemännens centralorganisation). Vi är det största förbundet på Malmö högskola inom Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S), som är en av tre huvudorganisationer med förhandlingsrätt gentemot arbetsgivaren. ST är det största tjänstemannaförbundet inom den statliga sektorn.

Vi arbetar aktivt med kärnverksamheter såsom löner, kompetensutveckling, inflytande, jämställdhet och mångfald, trygghet i arbetet, arbetsmiljö, bevakning vid övertalighet och anställningsvillkor. Vi bevakar dina rättigheter i högskolestyrelsen, områdes- och fakultetsstyrelser, beredningsorgan, nämnder, samverkansgrupper, förhandlingar osv.

Vi hoppas att även du vill bli medlem i ST. Är du idag medlem i ett fackförbund som inte finns på högskolan och därmed har begränsad möjlighet att representera dig på Malmö högskola är det extra viktigt att fundera på om du ska byta förbund.

För din medlemsavgift i ST får du facklig ”grundservice” i form av information, förhandlingshjälp, stöd och råd av ST på högskolan, ST-Direkt och av STs kanslier, exempelvis råd inför lönesamtalet. Sektionen vid Malmö högskola anordnar varje termin en eller flera medlemsaktiviteter. För att öka mervärdet av ditt medlemskap har ST också utvecklat förmåner och rabatter för dig som medlem.

Hjärtligt välkommen som medlem i ST!

Sektionsstyrelsen

Stadgar för STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet

Fackförbundet ST (OFR/S)