Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning på SPS

Department of Language and Linguistics' blog

kaukasuskarta250x250

Kaukasustudier

Kaukasustudier på Malmö högskola är ett tvärvetenskapligt forskningsfält och utbildningsområde. Forskargruppen är tvärvetenskaplig med gedigen kunskap om Kaukasus - dess språk, religioner och etniska grupper, dess historiska utveckling, komplexa politiska situationen och många olösta konflikter. Kaukasusstudier erbjuds som nätbaserade kurser på engelska. 

Läs mer om Kaukasustudier på våra engelska sidor 

Akademisk text

Engelsk språkgranskning

Language Editing Group granskar manuskript som ska skickas till internationella vetenskapliga tidskrifter eller på annat sätt publiceras internationellt. Damian Finnegan, lärare i engelska och ansvarig för Academic Writing, är samordnare för gruppen.
Läs mer här

 

En akademisk kvart om språk

"Nu tar vi tjuren vid hornen och siktar mot stjärnorna" – Maria Wiktorsson, lektor i engelska, berättar om idiomatiska uttryck.

Se filmen här

Forskningsnyheter

Ur kalendern

Senast uppdaterad av Sarah Stancs