Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Socialrätt - inriktning funktionsnedsättning

Behöver din personal utveckla kunskaperna om personer med funktionsnedsättning?

Vi på Malmö högskola erbjuder en helt nätbaserad uppdragsutbildning på halvfart i socialrätt med inriktning funktionsnedsättning omfattande 7,5 högskolepoäng.


Den som går utbildningen utvecklar sina kunskaper och färdigheter i socialt arbete med denna inriktning. Utifrån socialtjänstens stödjande insatser studeras bland annat socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen, socialförsäkringsrätten och tvångsvårdslagstiftningen.  Därutöver behandlas regeringsformen, förvaltningslagen, kommunallagen, samt offentlighets- och sekretess. Utbildningen är avsedd för en bred målgrupp som behöver ytterligare kunskaper inom det aktuella området.

Så här tycker Matilda Padoan, en av deltagarna som precis avslutat första omgången av utbildningen:
”Det var en bra översiktskurs om de lagar som är relevanta på området, även om jag skulle önskat ännu mer fokus på LSS. Kursen gick bra att kombinera med arbete och diskussionerna kurskamraterna emellan var väldigt intressanta. Tyckte det var bra att ett genusperspektiv var integrerat i undervisningen och att vi fick möjligheter att reflektera över hur föreställningar om genus kan påverka hur beslut fattas.”

Kursinformation

Utbildningen ges av Rättsvetenskap, Institutionen för kriminologi, Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö högskola. 

Notera

Kursen ges som uppdragsutbildning. Det innebär att den är avgiftsbelagd och anordnas för den som uppdragsgivaren (arbetsgivaren) utser. Avgiften får ej betalas av fysisk person (enskild näringsidkare går bra). För att utbildningen ska starta krävs minst 10 deltagare. Tipsa gärna andra som kan tänkas vara intresserade/i behov av utbildningen.

Anmälan

Anmälan görs via e-post till mikael.matteson@mah.se
Följande uppgifter ska vara med i anmälan:
  • Namn, personnummer och mejladresser för deltagarna
  • Namn, adress och organisationsnummer för uppdragsgivaren (arbetsgivaren)
  • Kontaktperson för uppdragsgivaren
  • Fakturareferenser
  • Fakturaadress och eventuell referenskod
  • Bekräftelse/försäkran från kursdeltagaren att arbetsgivaren godkänt att kursdeltagaren får gå utbildningen med uppgifter om godkännande chefs för- och efternamn och e-postadress
  • Samtycke från kursdeltagaren till att de personuppgifter som denne lämnar om sig själv behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL)
Senast uppdaterad av Mikael Matteson