Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Vill du bli skrivmentor?

Studieverkstaden söker skrivmentorer som kan stödja andra studenter i deras skrivande. Välkommen in med din ansökan till uppdraget som skrivmentor senast 1 oktober 2015. 

Som skrivmentor behöver du:

  •    redan ha studerat i minst ett år
  •    tycka om att skriva
  •    vilja bidra till dina medstudenters skrivutveckling
  •    ha lätt för att samarbeta och tycka om att hjälpa andra.

Vad är en skrivmentor?

Studenter och lärareOrdet mentor kan innebära olika saker. Vad vi menar med skrivmentor är en medstudent som fungerar som en kritisk vän under skrivandet, som ger stöd under skrivprocessen, som kan ge respons på text och som kan diskutera texten tillsammans med den som skriver. 

Skrivmentorn hjälper studenten att komma igång med skrivarbetet, sortera sina tankar, förstå vilka krav som gäller för uppgiften, skapa en bra struktur och hitta strategier för att förbättra sitt skrivande.

Fördelar med att vara skrivmentor
Som skrivmentor bidrar du till att dina medstudenter ökar sin skrivkompetens. Samtidigt ökas din egen kunskap om skrivande, du får möjlighet att träffa nya människor och en merit när du senare söker jobb.

Mer om uppdraget som skrivmentor

Utbildning
De blivande skrivmentorerna får handledning i textkunskap och coachning. Textkunskap handlar om skrivprocessen, om disposition, om referenser, om språk och stil etc. Coachning är en förberedelse i att ge andra råd och stöd.

Arbetssätt
En skrivmentor jobbar vanligtvis tillsammans med andra med andra mentorer eller lärare i Studieverkstaden. Det betyder att det alltid finns någon att fråga om det behövs.    

Tid och ersättning
Du bör kunna lägga några timmar per vecka på att vara skrivmentor, men vi gör tillsammans ett schema så att det passar in med dina studier. Naturligtvis kommer du att få ersättning för dina insatser. Ersättningen är 120 kr per timme.

Ansök senast 1 oktober

Skriv en ansökan, max en A4-sida. Berätta något om din bakgrund och motivera varför just du skulle passa som skrivmentor.

Bifoga

  • CV där du har med de kurser du har läst.
  • en text du skrivit under dina studier med en motivering till varför texten är representativ för ditt skrivande
  • namn på en referens (någon lärare du har/haft under din studietid).

Mejla din ansökan till lisa.bjernhager@mah.se.

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist