Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Samarbeta med högskolans studenter

Studenter på brygga i Västra hamnen

Behöver ditt företag eller organisation nya perspektiv? Samarbeta med våra studenter!

 

Detta är några av de kurser som just nu söker samarbetspartners. Hittar du ingen kurs som passar? Kontakta oss!

Studenter inom projektledning söker uppdrag

3–7 stud | 20 veckor | Anmälan sker löpande

Välgörenhetsinsamlingar och en donationskampanj för bröstmjölk. Konstutställningar och matåtervinningskoncept. Detta är några av de projekt studenterna inom projektledning tidigare jobbat med. Välkommen med dina problem!

Idéer för hur man kan jobba med social utsatthet

2–3 stud | 7 veckor | Kandidat år 1 | Anmälan senast 23 aug 2017

En grupp socionomstudenter vill samarbeta om en studie som rör social utsatthet, t.ex. en global jämförelse mellan Malmö och andra städer. Studenterna kan också utveckla innovativa förslag på hur man lokalt kan arbeta med social utsatthet.

Mediestudenters perspektiv på kommunikationsproblem

5–10 stud | 2–6 veckor | Kandidat år 1 | Anmälan sker löpande

En grupp medievetare vill samarbeta med dig som sysslar med innovations- och entreprenörskapsfrågor. De kan ta sig an problem av typen hur man bygger engagemang online, eller ge nya perspektiv på en kommunikationssatsning.

Få nya perspektiv på din utmaning genom ett innovationsprojekt

4–5 stud | 15 veckor | Kandidat år 3 | Anmälan sker löpande

Har du och din organisation ett problem eller utmaning som ni inte ser en uppenbar lösning på? Ta då chansen att se problemet i nytt ljus med hjälp av ett team nyfikna och engagerade studenter som läser kursen Innovationsprojekt.

Designstudenter tar sig an kommunikationsproblem

40 stud | 20 veckor | Kandidat år 2 | Anmälan senast 15 jan 2018

Behöver du idéer för hur man kan lösa ett kommunikationsproblem i din organisation? Genom en dynamisk designprocess kan våra Grafisk design-studenter utveckla koncept för hur problemet kan lösas.

Nya perspektiv på dagens och morgondagens transportnäring

2–3 stud alt. enskilt | 16–20 veckor | Kandidat år 3 | Anmälan sker löpande 

Den nya ekonomin ställer helt nya krav på transportsektorn. Kanske har din organisation utmaningar som ni inte ser tydliga lösningar på? Våra studenter på programmet Transport Management har breda, flervetenskapliga kompetenser som är nödvändiga i dagens och morgondagens transportnäring och kan bidra med nya infallsvinklar och perspektiv på era problem.

Studenter från fem datavetenskapliga program söker praktikplats

1 stud | 10–20 veckor | Kandidat år 3 | Anmälan senast 25 aug 2017

Behöver du hjälp med programmering eller att organisera informationsflödena i din organisation? Våra blivande informationsarkitekter, systemvetare och programmerare söker just nu praktikplats.

Kartläggning av processer i mediebranschen

5–6 stud | 9 veckor | Kandidat år 1 | Anmälan senast 25 aug 2017

Vi söker företag inom mediebranschen som vill kartlägga sitt befintliga arbete inom miljö- och kvalitetsarbete, produktionsprocess, informationsstruktur, ledningsstruktur eller kundstruktur. Kartläggningen kommer att göras av studenter vid programmen Medieproduktion och processdesign och Produktionsledare: Media.


Vill du som kursansvarig nå fler samarbetspartners?

 

Fyll i formuläret "Samarbeta med externa aktörer inom kurs"


Med hjälp av finansiering från Tillväxtverket publicerar Malmö högskola kurser som söker samarbetspartners löpande på denna webbsida.

TILLV Finansiering RGB Bla

Senast uppdaterad av Michael Gustafson