Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

En dag för Malmö – så kan Malmö högskola bidra till en bättre stad

8:30 Start och registrering i D131 på entréplan i Orkanen

9:15 Inledningsanförande: Stefan Bengtsson hälsar välkommen, Malmökommissionens tidigare huvudsekreterare Anna Balkfors och projektkoordinator Alf Merlöv från Malmö stad berättar om Malmökommissionens bakgrund och huvudresultat.

10:15–10:45 Fikapaus 1 vid de röda borden i matsalen, Orkanens entréplan

10:45–12:00 Parallella sessioner, del 1: Tapio Salonen i E439: Integration och utsatthet mellan individ och system. Sven Persson, Laid Bouakaz och Margareta Cederberg i B423: Utbildningens betydelse med förskola och skola i fokus.

12–13 Gemensam lunch i Orkanens matsal, buffé vid de röda borden i matsalen, Orkanens entréplan

13–14:15 Parallella sessioner, del 2: Mikael Stigendal i E439: Tillväxt och välfärd genom kunskapsallianser i en globaliserad stad. Eva Engquist B423: Social innovation och samverkan mellan parter.

14:15–14:45 Fikapaus 2 vid de röda borden i matsalen, Orkanens entréplan

14:45–16:00 Tillbaka i D131. Avslutande diskussioner med kommissionärerna och de reflektörer som deltagit i respektive session. Diskussionen leds av Lars Mogensen. Inleds med tio minuters samtal med Ulla Gertsson som fått rektorsuppdraget att sammanställa underlag till högskolans remiss till Malmökommissionens slutrapport. I diskussionen håller vi fokus på hur Malmökommissions rapport förpliktigar och uppmuntrar oss som lärosäte att arbeta vidare med frågorna – och pekar framåt mot framtida forskningsprojekt. Rektor Stefan Bengtsson avrundar med reflektioner kring högskolans roll och ansvar i Malmö stads utveckling.

Senast uppdaterad av Evelina Mildner Lindén