Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Medlemsvillkor

Vem kan bli medlem i Malmö högskolas Alumni & Vänner?

Nätverket Malmö högskolas Alumni & Vänner är öppet för alla som har tagit en examen, gått en kurs, forskat eller på annat sätt har anknytning till högskolan och dess verksamheter. Tjänsten är också öppen för Malmö högskolas personal såsom lärare, forskare, professorer m.fl. Syftet är att utveckla relationerna inom nätverket och med Malmö högskola.
Medlemskapet i Malmö högskolas Alumni & Vänner är kostnadsfritt.

Behandling av dina personuppgifter

Med personuppgifter avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en nu levande person och med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, såsom exempelvis insamling, lagring och bearbetning. För det dataregister som upprättas är Malmö högskola, tel. 040-665 70 00, personuppgiftsansvarig och kontaktperson där är Magnus Lindqvist, Alumnkoordinator, tel. 040-665 70 17.

Du har rätt att en gång om året, efter skriftlig anmälan, gratis få reda på vilken information som finns lagrad om dig. Finner du då några felaktigheter skall dessa rättas.

Som medlem i Malmö högskolas Alumni & Vänner godkänner du att:
o Malmö högskola får behandla dina personuppgifter
o Malmö högskola har rätt att göra utskick till dig
o Nätverksadministratörerna på Malmö högskola har rätt att göra noteringar som har att göra med de kontakter Malmö högskola har med dig.
o Malmö högskola har rätt att göra sammanställningar av den information du lämnar för statistiska ändamål. Informationen kommer att vara i avidentifierat skick och går inte att härleda till en viss person.
o Malmö högskola använder ditt personnummer för att för att kontrollera att du kvalificerar dig som medlem. Observera att ditt personnummer enbart är synligt för Malmö högskolas personal.

Som medlem i Malmö högskolas Alumni & Vänner bestämmer du vem som ska kunna se dina personuppgifter i nätverket. Uppgifter om namn, utbildning, examen och studietid kan ses av alla medlemmar. Du kan dock själv bestämma vilka uppgifter du vill att andra ska kunna se.

Dina adressuppgifter hämtas från studentregistret Ladok och uppdateras via NAVET. Du kan även själv uppdatera dina adressuppgifter. Registret över alumner kommer att arkiveras på Malmö högskola.

Offentlighetsprincipen

Malmö högskola är en offentlig myndighet som är skyldig att på begäran lämna ut information i enlighet med offentlighetsprincipen.

Malmö högskola säljer inte medlemsinformation vidare till tredje part.

Etik

För att nätverket Malmö högskolas Alumni & Vänner ska bli en så trevlig mötesplats som möjligt för samtliga medlemmar måste alla användare följa sedvanlig god etik.

Malmö högskola förbehåller sig rätten att stänga av medlemmar som inte följer dessa riktlinjer eller på annat sätt missbrukar nätverket. Malmö högskola förbehåller sig också rätten att ta bort kränkande eller diskriminerande innehåll som lagts in av medlemmarna. Detsamma gäller innehåll som är av reklamkaraktär.

Frågor

Har du synpunkter eller frågor så är du välkommen att kontakta Malmö högskolas Alumni & Vänner via e-post: alumni@mah.se alternativt per telefon: 040-665 70 17 under kontorstid

Senast uppdaterad av Magnus Lindqvist