Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Tog saken i egna händer och grundade ett frilanskollektiv

Charlotte Lundqvists plan var att bli journalist, men hon ville kunna något mer än själva hantverket. Därför läste hon först programmet Språk-migration-globalisering på Malmö högskola, följt av en magisterutbildning i journalistik vid Lunds universitet. I dag är hon frilansjournalist och en av grundarna till Kollektivet Barbro.

– Jag sålde artiklar redan under journalistutbildningen, men det blev bökigt att inte vara företagare och jag började fundera på att starta eget. Kanske handlar det om en personlighetstyp; att inte vänta på jobb utan att istället ta för sig, säger Charlotte Lundqvist.

Det var rätt krångligt i början av företagandet minns Charlotte. Mycket papper som skulle fyllas i och mycket att hålla koll på.
– Jag satt på Drivhuset de första sex månaderna och det var skönt. Här fanns många olika typer av företag och det var nyttigt att möta människor som hade en annan ingång till företagande än jag själv. Bra också att få hjälp med allt det byråkratiska och att få coaching.

Charlotte tröttnade på vi-
kariesvängen och startade
kollektiv.

Foto: Åsa Wallin

Innan Charlotte startade eget arbetade hon som vikarie på olika dagstidningar. Tillsammans med andra vikarier, som liksom hon själv tröttnat på ”vikariesvängen”, grundade hon Kollektivet Barbro (med journalisten Barbro ”Bang” Alving som förebild). Kollektivet är idag en ekonomisk förening och alla medlemmar har ett eget företag i botten.
– Utmaningen som företagare är att hitta en rytm som fungerar; en bra balans mellan jobb och fritid och mellan jobb och sälj, säger Charlotte.

Studierna i migration och globalisering, har du haft någon nytta av dem?
– Dels hade jag nytta av dem när jag sökte in till journalistutbildningen, dels har de fungerat som ett filter och gjort mig mer medveten om mina fördomar. När jag skrev min magisteruppsats i journalistik valde jag också en vinkel som jag hade med mig från tiden på Malmö högskola.

Charlotte planerar att fortstätta på inslagen väg, med skrivande och företagande.
– Det är viktigt att känna att jag utvecklas, därför är jag alltid nyfiken på samarbeten som innebär att jag får prova journalistik eller skrivande i nya format.

 Intervjun är gjord av Lotta Solding.

Senast uppdaterad av Magnus Lindqvist