Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Tiden i Nicaragua gav kunskap för framtiden

”Ta ansvar för din utbildning och var modig. Sök kunskap aktivt och våga göra det som känns rätt i magen.” Det säger Johanna Saunders, som tog ut sin socionomexamen vid Malmö högskola 2006 och i dag arbetar som socialchef på Skåne Stadsmission.

Sedan Johanna tog ut sin examen har hon arbetat både i Malmö och i Nicaragua, framför allt åt olika biståndsorganisationer. Sedan drygt tre år arbetar hon på Skåne Stadsmission, där hon å ena sidan känner att hon har stora möjligheter att vara med och påverka och förändra. Å andra sidan känns arbetet mellan varven tungt och svårt, framför allt nu i höst eftersom hon fått i uppgift att försöka skapa drägliga förhållanden för de EU-migranter som söker sig till Malmö.

– Ibland känns mitt arbete både farligt och svårt. Samtidigt är det precis det här jag ville göra. Vi inom Stadsmissionen fyller en bra och viktig funktion och möter många av dem som inte ryms inom det offentliga systemet; en grupp som blir större och större, säger hon och tillägger:


Johanna Saunders har alltid varit engagerad och arbetat med meänniskor.

Foto: Julio Barcellos

– Jag vill göra verklighet av alla människors lika värde. Det ska inte bara vara tomma ord, utan också vara kopplat till rättigheter. Det bästa med mitt jobb är att jag känner att jag och mina kollegor kan vara med och göra skillnad och att vi har en relativt stor frihet i det vi gör. Baksidan är att det kan vara skrämmande att se att samhället inte fungerar. Det är ofta tungt att möta människor i utsatthet.

Inslagen väg
Det tunga till trots så vill Johanna fortsätta på inslagen väg.

– Jag ser ingen annan utväg. Jag kan inte tänka mig att arbeta med något annat. Ibland tänker jag dock att jag borde lära mig att arbeta lite mindre.

 Att, när det begav sig, söka till socionomutbildningen var inget svårt val för Johanna.

– Jag har alltid varit engagerad i sociala och politiska frågor samt varit aktiv i olika föreningar och organisationer. På gymnasiet gick jag omvårdnadsprogrammet och jag hade jobbat med människor innan jag började plugga. Så den här utbildningen låg helt i linje med vad jag gjorde och ville, säger hon.

Under studietiden tillbringade Johanna två terminer i Nicaragua. Först gjorde hon praktik en termin inom en kvinnoorganisation på landsbygden, sedan återvände hon för att skriva hon sin C-uppsats där, med hjälp av ett MFS-stipendium (Minor Field Studies).

Tjejgrupper i Malmö
Efter uppsatsskrivandet återvände hon till en annan av sina praktikplatser, i Malmö, en frivilligorganisation som arbetar för att stötta olika tjejgrupper och deras anhöriga. Här fick hon en ettårig projektanställning och under det året sökte, och fick, hon chansen att återvända till Nicaragua en tredje gång, för ett uppdrag inom organisationen Svalorna.

– Jag arbetade som organisationsutvecklare, både med organisation ute i fält och inom vår egen organisation. Jag kom till Nicaragua 2007 och flyttade hem igen 2010, säger Johanna.

Sedan 2011 arbetar Johanna alltså inom Stadsmissionen. Hennes ingång blev via en mötesplats för ungdomar som då hette Enter och i dag är en del av den större verksamheten Unga Forum. Därefter blev hon socialchef för barn och unga inom Skåne Stadsmission. I dag blickar hon och hennes socialchefskollega tillsammans över hela åldersspannet.

– Att utveckla och påverka, i litet och stort, är det som driver mig. Från min studietid skulle jag säga att jag haft stor nytta av mina terminer i Nicaragua; de var det mest givande. Jag åkte dit för att göra skillnad, men jag tror att det var jag själv som fick ut mest. De metoder och den pedagogik jag lärde mig i Nicaragua använder jag mycket i mitt arbete i dag. Det handlar om folkbildning, social mobilisering, att arbeta prestigelöst och att ge människor egenmakt, avslutar Johanna.
Intervjun är gjord av Lotta Solding.
Senast uppdaterad av Magnus Lindqvist