Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Aktiviteter & Inspiration

För att ta del av vissa erbjudanden behöver du logga in i Alumni & Vänner.

Alumnverksamheten handlar om att mötas, nätverka, inspirera, inspireras, utbyta erfarenheter och kunskaper. Våra alumnevents är därför en viktig del av verksamheten.

Har du idéer om ytterligare erbjudanden och tjänster till Malmö högskolas Alumni & Vänner, kontakta gärna oss.

Med jämna mellanrum anordnas träffar av olika slag för våra alumner i Sverige och utomlands. Det är ett sätt för oss att berätta om Malmö högskola idag för våra f.d. studenter - våra bästa ambassadörer, och också skapa en dialog om hur vi fortsatt kan förbättra och utveckla lärosätet. 

Vi bjuder även in till offentliga arrangemang vid eller av Malmö högskola. Se till att hålla din e-postadress i Alumni & Vänner uppdaterad.

Senast uppdaterad av Anna Bogeskär Brandt