Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

PIRLS-konferens på Malmö högskola – en dag med fokus på elevers läsförmåga

Vad beskriver egentligen PIRLS och vad är det som mäts och inte mäts? Kan vi lära något av PIRLS? Och vilken aktuell forskning finns inom området språk- läs- och skriv-utveckling?

När: 8 december 2017

Var: Malmö högskola, Orkanen

Tid: kl. 08.30-15.15

Vem: Målgruppen är skolchefer, rektorer/utvecklingsledare/strateger, lärare/läs-skrivutvecklare/ förstelärare - kort sagt, alla som är intresserade av PIRLS och språk- läs- och skriv-utveckling är välkomna!

Pris: 300kr exkl. moms/ deltagare. OBS! Begränsat antal platser, anmälan stänger den 9 november eller när platserna är fyllda.

Anmäl dig här 

Anmälan är bindande.

Program  
08.30-09.00 Registrering och kaffe

09.00-10.00 Välkomna!

PIRLS - resultat och vad är det som mäts?  Agnes Tongur, Skolverket

10.00-10.20 Kaffe med fralla

10.20-11.30 Fel – men rätt på något sätt? En analys av elevers felaktiga svar enligt PIRLS-provet
Jenny W. Folkeryd, docent i didaktik och arbetar som lektor i didaktik med inriktning svenska. Jennys undervisning och forskning rör framförallt olika aspekter av läs- och skrivutveckling i skolans tidigare år samt bedömning av läs- och skrivutveckling i nationella och internationella test.

11.30-12.15 Lunch

12.15-13.15  Forskning inom området språk- läs- och skrivutveckling vid Malmö högskola - några exempel

13.15-13.45 Kaffe med kaka

13.45-15.15 Prioriterade områden inom läsforskningen - framåtblick för svensk skola.
Barbro Westlund, Filosofie doktor i didaktik; lektor i läs- och skrivutveckling. Bakgrund som lågstadielärare och  disputerade 2013 med avhandlingen "Att bedöma elevers läsförståelse. En jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår". Författat flera böcker som rör aktiv läsförståelseundervisning.

Syftet med dagen är att få en inblick i kommande PIRLS-rapporten som släpps  i december 2017. Dagen syftar också till att problematisera vad som mäts och inte mäts kopplat till Skolans uppdrag samt  ge dig som deltagare en inblick inom forskningsfältet språk-läs- och skriv-utveckling.

PIRLS är en internationell studie som undersöker bland annat läsförmågan och attityd till läsning hos elever i årskurs 4. I våras genomfördes PIRLS i ungefär 50 länder och resultatet presenteras  i början av december 2017. Studien försöker också förklara och förstå trender och skillnader mellan olika länder när det gäller läsförmåga - mot bakgrund av skolans organisation, lärares undervisning och elevernas situation och attityder.

Varm välkomna till Malmö högskola och PIRLS-konferens! 

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson