Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

RSS-källor

Malmö högskolas nyheter finns i RSS-format (Really Simple Syndication), ett standardformat för att leverera nyhetsrubriker till speciella program eller webbplatser

För att komma åt Malmö högskolas nyhetsrubriker i RSS-format behöver du ett särskilt program eller tillgång till en speciell webbplats som hämtar informationen från vår RSS-källa. Programmen kan också meddela när en ny artikel publicerats. På det viset håller du dig alltid uppdaterad.

Länken Malmö högskolas RSS-kanal är http://www.mah.se/rss/nyheter Prenumerera med RSS

Här under kan du se vilka RSS-källor från Malmö högskola som du kan prenumerara på.

RSS-källor

Senast uppdaterad av Carolin Lind