Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte

Ärenden som ska tas upp för beslut på rektorssammanträdet bereds vid ett förmöte som leds av förvaltningschefen. Förmötena äger normalt rum onsdagen innan RB.

Handläggaren anmäler ärendet via e-post till rektorsbeslut@mah.se senast tisdag kl.13:00 veckan innan nästa RB.

2017

Senaste beslutslista: 2017-10-16 

2017-10-09 
2017-10-02 
2017-09-25  
2017-09-18 
2017-09-11
2017-09-04
2017-08-28 
2017-08-21

Tidigare beslutslistor