Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Chefsstöd

På de här sidorna kommer du som är chef att hitta information och guider som underlättar ditt dagliga arbete. Just nu finns följande innehåll:

Stöd i rekrytering

Här finns checklistor för att planera en rekrytering, rekrytera medarbetare i olika yrkeskategorier, förbereda en ny anställning och introducera en ny medarbetare.

Rekrytera och introducera medarbetare

Stöd i verksamhetsplaneringen på institutionsnivå

Här hittar du checklistor, mallar och guider för att arbeta integrerat med verksamhetsplan, kompetensförsörjningsplan och budget, från förberedelser till uppföljning.

Verksamhetsplanering på institutionsnivå