Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Referenshanteringsprogram

Om du ska skriva flera eller längre texter kan du ta hjälp av program för att samla dina referenser. Programmen kan kopplas ihop med Office Word så att du kan infoga referenserna i din text.

Refworks

Refworks är ett referenshanteringsprogram med vilket du kan samla och organisera dina referenser och automatiskt infoga källhänvisningar och skapa referenslistor. Biblioteket har licens på Refworks, så du som är personal eller student på Malmö högskola har tillgång till programmet. Biblioteket ger också support vid frågor och problem.

Mer information om Refworks och andra program hittar du i vår guide

Boka support för referenshanteringsprogram

Andra referenshanteringsprogram

Det finns också andra referenshanteringsprogram du kan använda, t ex Mendeley och Endnote. Du är välkommen att även ställa frågor om dessa program, vi hjälper till i den mån vi kan.

Senast uppdaterad av Maria Brandström