Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Behörig genom reell kompetens

Om du inte har formella meriter som styrker grundläggande eller särskild behörighet, kan du ansöka om bedömning av din reella kompetens baserat på dina kunskaper från till exempel arbetslivet. I din ansökan beskriver du dina erfarenheter och skickar in dokumentation som styrker det.

Dina färdigheter och kunskaper bedöms

Din reella kompetens kan du ha tillägnat dig på många olika sätt. Det kan vara kunskaper och färdigheter från arbetslivet, utbildningar utanför det formella utbildningssystemet eller andra livserfarenheter som kommer hjälpa dig klara dina studier. 

Behörighet genom reell kompetens ger dig inte automatiskt en utbildningsplats, men det ger dig möjlighet att delta i urvalet. Om du söker en populär utbildning bör du se över dina möjligheter att konkurrera om en plats med andra behöriga sökande. Vi rekommenderar dig att göra högskoleprovet om du inte har ett meritvärde att konkurrera med genom gymnasiebetyg eller omdöme från folkhögskola. 

Så här ansöker du om en bedömning av reell kompetens

Högskolan en bedömning av dina förutsättningar att tillgodogöra dig den utbildning du anmält dig till, utifrån din egen beskrivning av dina kunskaper och färdigheter. Detta görs i förhållande till de förkunskapskrav som finns angivna för utbildningen.

 1. Anmäl dig till utbildningen på Antagning.se.
 2. Sammanställ din dokumentation. Du behöver skicka in:
  - Ansökningsblankett från Antagning.se (ladda ner och fyll i)
  - Din beskrivning och dokumentation av din erfarenhet. 
 3. Ladda upp din kompletta ansökan på ditt konto på Antagning.se
  Du kan också skicka in den med post till Antagningsservice.

Stöd för att utforma din ansökan

Som hjälp till din ansökan om reell kompetens kan du följa Malmö högskolas anvisningar.  

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens

För behörighet i Engelska 6, samt vissa av våra utbildningsprogram, finns särskilt stöd (Förskollärarutbildningen, Ämneslärarutbildningen i Idrott och hälsa, Kriminologiprogrammet, Fastighetsförmedling, Fastighetsföretagande, Byggingenjör)
Faktiska förkunskapskrav för vissa särskilda behörigheter

Deadline för ansökan och dokument

Din ansökan måste vara oss tillhanda senast sista anmälningsdagen i aktuell antagningsomgång. Ansökningar inkomna efter detta datum behandlas ej.

Vilka datum som gäller hittar du via Antagning.se

Vad händer efter att du ansökt?

När du har ansökt om bedömning av reell kompetens genom att följa Malmö högskolas anvisningar, handläggs din ansökan enligt en bestämd ärendegång.

 1. Handläggare går igenom din ansökan, kompetensbeskrivning och alla de dokument du skickat in. Handläggaren förbereder ett underlag för Malmö högskolas antagningsnämnd.
 2. Antagningsnämnden bereder ditt ärende och lämnar yttrande till dess ordförande. Ordföranden beslutar om du på grundval av det du uppvisat och beskrivit uppfyller behörigheten för den utbildning du ansökt till. Malmö högskolas antagningsnämnd består av representanter för högskolans samtliga fakulteter. 
 3. Du får ditt beslut i ditt antagningsbesked från Antagning.se. 

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet om behörighet. Information om hur du överklagar står i ditt antagningsbesked.

Mer information om överklagan på Antagning.se

Har du ansökt tidigare?

Om du tidigare bedömts behörig genom din reella kompetens, måste du lämna in en ny ansökan om du söker en annan utbildning vid ett senare tillfälle. Det gäller både grundläggande och särskild behörighet. Din beskrivning och dokumentation finns kvar i vårt antagningssystem, men du måste alltid skicka in en ny ansökningsblankett.

Frågor om din ansökan

Du är välkommen att kontakta våra studievägledare om du har frågor om din ansökan om reell kompetens.

Kontakta Studievägledningen

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist