Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kontaktresemedel

Kontaktresemedel är ett ekonomiskt stöd för dig som vill bygga upp nya kontakter med utländska lärosäten eller fördjupa ett redan etablerat samarbete. Du ansöker om kontaktresemedel från International Office.

Bidraget gäller främst resor som hoppas leda till ett samarbetsavtal mellan Malmö högskola och ett utländskt lärosäte. Med samarbetsavtal menas till exempel avtal för student- och lärarutbyte, men också kontakter för högskolans administrativa personal.

Läs mer 

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de olika stegen för kontaktresemedel. 

Ersättning
Ansökan
Planering
Efter hemkomst
Reserapporter

Ersättning

  • Bidraget täcker 50 % av kostnader för APEX-biljett och maximalt tre övernattningar.
  • Takbelopp för bidraget är 10 000 kr
  • Din fakultet, institution eller annan finansiär förväntas täcka övriga delar av kostnaderna.

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i online-formuläret nedan. Som del av ansökan ska du även ladda upp två dokument där du förklarar:

  • Syfte med besöket.
  • Förväntat resultat och implementering.

Ansökan för kontaktresemedel

Ansökan skall undertecknas av dig och chef (prefekt eller motsvarande). Denna ska skickas med internpost till Rebecca Arklöf på International Office, hämtställe 70. Observera att ansökan skickas innan din mobilitet.

Sista ansökningsdag

Du söker ersättning löpande, men senast en vecka innan din mobilitet. 

Prioriterade ansökningar

Kontakter som gynnar internationalisering av högskolans grundläggande utbildning prioriteras. Även utländska lärosäten i högskolans prioriterade samarbetsländer uppmuntras, dock ska ensidig koncentrering till ett land eller område undvikas. 

Du kan inte söka medel för att delta i olika former av ämneskonferenser. Enskild medarbetare kan normalt inte beviljas mer än ett bidrag per verksamhetsår.

Kontaktresemedel beviljas inte i kombination med bidrag från andra internationella program såsom Linnaeus Palme eller MFS.

Planering

Du arrangerar själv din kontaktresa. Ta i god tid kontakt med din chef om du är intresserad av att söka kontaktresemedel så att denne kan planera och budgeterna för din resa.

Om du inte själv har kontakter kan du få hjälp av den internationella handläggaren på din fakultet eller institution för att komma i kontakt med ett av högskolans partneruniversitet.

Efter hemkomst

Kontaktresemedlen betalas ut som en intern omföring till din fakultet. Efter hemkomst ska du skicka in reserapport till International Office. Först efter rapporten är inlämnad kan den interna omföringen till din fakultet/institution ske. 

Mall för reserapport

Reserapporter

2017:

2016: