Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Pedagogisk utmärkelse

Utdelning av Pedagogisk utmärkelse 2016

Varje år delas Pedagogisk utmärkelse ut till den lärare eller det lärarlag som visat särskild god pedagogisk förmåga i att stimulera och stödja studenters lärande. Förslag på kandidater ges av studenter och medarbetare och bland de inkomna förslagen utser sedan rektor Kerstin Tham vem/vilka som blir mottagare av utmärkelsen vid högskolans akademiska högtid Årshögtiden.

Utmärkelsens syfte är att

  • stimulera lärare/lärarlag att sätta studenternas lärande i fokus.
  • uppmärksamma lärare och/eller lärarlag vars pedagogiska insatser har främjat studenters kunskapsutveckling.
  • Stödja och utveckla pedagogiskt arbete mellan lärare, lärare och studenter, samt med andra intressenter till utbildningen.

Nominera din kandidat

Kandidaterna kan vara en enskild lärare eller en grupp lärare som arbetar tillsammans inom en utbildning. Både studenter och medarbetare på Malmö högskola kan nominera.

Senast den 18 september 2017 ska alla förslag på kandidater med motivering vara inlämnade. Ofullständiga förslag eller sådana som är inkomna efter den 18 september 2017 beaktas ej. 

Nominera här (för studenter)

Nominera här (för medarbetare)

Senast uppdaterad av Johanna Svensson