Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Att lekfullt utforska vår data

Spelifiering av publikationsmetadata

 

Övergripande mål

I projektet ”Att lekfullt utforska vår data : spelifiering av publikationsmetadata” konstrueras ett datorspel baserat på fritt tillgänglig metadata för forskningspublikationer. Spelet har ett värde i sig som ett innovativt och attraktivt sätt att sprida kunskap om svensk forskning och open access, men är även ett bidrag till nya sätt att använda och visualisera öppna data.

Bakgrund till projektet

Svenska lärosäten arbetar idag med att producera, tillgängliggöra och använda metadata i olika sammanhang. I projektet kommer vi att hantera lärosätenas publikationsmetadata som öppna data, d.v.s. som datakällor med format och licenser som medger att andra kan återanvända dem.

De senaste åren har initiativ kring öppna data blivit vanliga bland myndigheter och andra typer av organisationer över hela världen. Öppenheten gör att informationen kan användas och återanvändas på nya sätt och på så sätt komma samhället till nytta. Vi tror att det behövs fler exempel och att vårt projekt bidrar på ett nytt sätt till användningen av öppna data.

Projektgruppen testar spelidéer 

PCG

Projektet utgår från en samling tekniker kring procedurell spelinnehållsgenerering (PCG). Dessa tekniker används för att algoritmiskt skapa spelinnehåll, till exempel banor, kartor, föremål, uppdrag och karaktärer, till datorspel. PCG syftar bland annat till att göra det enklare att utveckla datorspel genom att spara utvecklingsresurser så som konstnärer och designers, och till att ge spel mer diversitet och möjlighet att anpassa automatiskt sig till enskilda spelare. Inom projektet finns ledande kompetens inom PCG-metoder. Spelen vars innehåll bygger på öppna data tillåter spelare att lekfullt utforska datamängder och se samband mellan olika typer av data. I motsats till så kallade "serious games" ligger fokus inte på att förmedla kunskapsstoff enligt en läroplan, utan att ge spelaren verktyg för att själv se samband och hitta egna infallsvinklar inom ramarna för underhållande spel.

SwePub-data

Kungl. bibliotekets söktjänst SwePub höstar metadata från de svenska lärosätenas öppna arkiv. SwePub som söktjänst innehåller lärosätenas vetenskapliga publicering, d.v.s. de data vi vill använda inom projektet. Datakällan SwePub finns nåbar via kända standardprotokoll, i XML-format och över http-protokollet.

Leveranser

  • Statusrapport, juli 2014
  • Slutrapport, januari 2015
    Slutrapporten innehåller länkar till kod samt ett fungerande, fritt tillgängligt spel vars innehåll bygger på öppna bibliografiska metadata om publikationer vid främst svenska lärosäten.

Deltagare

Senast uppdaterad av Maria Brandström