Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Workshop Värdeskapande möten

Välkommen på en kompetensfredag den 18 september!

Det är en workshop kring värdeskapande möten gemensam för all personal på IT-avdelningen och Biblioteket. Workshopen genomförs under ledning av Anette Svingstedt, lektor på Institutionen för Service management och tjänstevetenskap vid Lunds Universitet. Anette har varit verksam i olika chefsbefattningar i tjänsteverksamheter inom hotell- och restaurangbranschen samt resebranschen. Hennes forskning och undervisning är inriktad på servicemötet, människors beteende i tjänsteverksamhet och ledning/organisation inom kundfokuserad tjänsteverksamhet.  Läs mer på http://www.ism.lu.se/anette-svingstedt.

Tiden är preliminärt kl 9-12 med fikapaus, ev ändring av tiden meddelas senare.

Plats: Niagara, sal NI:A0405.

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 14 september, välkommen!

Namn:
Enhet:


Fika ingår, ange om du har särskilda behov:
 

Senast uppdaterad av Ewa Stenberg