Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Välkommen tillbaka till Käftis


OD

Preliminära hålltider den 12 maj 2017

07:30 Registreringen öppnar
08:30 Välkomna.  Björn Klinge, professor i parodontologi

Mjukvävnadsestetik kring implantat och tänder
Implantatbehandling i fronten kräver noggrann planering för att bli estetiskt tillfredsställande. Misslyckad behandling kan innebära att implantat måste avlägsnas. Mjukvävnadsretraktioner på tänder kan vara estetiskt störande men behandling finns.
- Övertandläkare, spec. i parodontologi Hadar Hallström
  Övertandläkare, spec. i parodontologi och protetik Lars-Åke Johansson

Kariesexkavering - vart är vi på väg?
Förr fick man lära sig att man skulle exkavera tills dentinet var superhårt. Nu pratar en del om att man kanske kan lämna karies kvar. Vad gäller egentligen och var står forskningen inom detta område idag?
- Lektor, odont. dr. Anders Hedenbjörk Lager

Cement och cementeringstekniker
Cementering handlar inte bara om retention, utan om hur val av cement och cementeringsteknik påverkar många av de egenskaper som vi förväntar oss av våra rekonstruktioner
- Professor Per Vult von Steyern

Straumann - powered by innovations
- Nordic Product Manager Surgical and Biomaterials Veronica Älvero

10:00 Paus: Kaffe med fralla
10:40 Pass 2

Digital tandvård 
Digital tandvård vad innebär det och vart är vi på väg.
- Odont. dr. Deyar Mahmood

Vi och bakterierna - våra närmaste vänner
Om den så kallade normalfloran - mikrobiomet - ekologi och samspel med vårt medfödda immunförsvar.
- Odont. dr. Bertil Kinnby 

Varför behöver så många tandreglering?
Förekomst av bettavvikelser och dess inverkan på livskvalitet.
- Övertandläkare, odont. dr. Mikael Sonesson

12:00 Lunch
12:45 Rundvandring
13:30 Pass 3 

Varför gör det ont i tanden?
Tandvärk är ofta enkelt att åtgärda men ibland är problemet mer komplext. Hur kan vi skilja mellan dentalt och icke-dentalt betingad smärta? Föreläsningen ger ett smärtperspektiv på diagnostik och mekanismer.
- Docent Maria Pigg

Är smärta i ansikte och käkar en folksjukdom hos ungdomar?
Orofacial smärta och käkfunktionsstörningar är vanligt hos ungdomar. Presentationen kommer att besvara frågeställningen samt ge en inblick i hur det är att vara ungdom och att leva med smärta. Hur ska vi hitta dessa ungdomar och behandla dem så att de inte blir vuxna smärtpatienter?
- Professor EwaCarin Ekberg

Smärtfri behandling på barn – ett nödvändigt ont?
Smärta vid tandbehandling är en vanlig orsak till tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar. Hur arbetar tandvården med smärtlindring för denna patientgrupp?
- Övertandläkare, doktorand Henrik Berlin

Plus och minus med panoramaröntgenbilden
Panoramaröntgenbilden är flitigt använd. Det är en bild som i första anblicken ser ”lätt” ut, men vid närmare granskning, är denna bild komplicerad.
- Docent Kristina Hellén-Halme

15:00 Paus: Kaffe och bulle
15:30 Pass 4

Oral patologi – något för min kliniska vardag?

Munhålans vävnader kan drabbas av otaliga sjukdomar. Vad är min roll som tandläkare?
- Professor Gunnar Warfvinge

Läkemedelsrelaterad käkbensnekros - Behandling och prevention
Hur handlägger vi patienter som behandlas med bisfosfonat eller denosumab?
- Övertandläkare, spec. i käkkirurgi Fredrik Hallmer

Uppdatering Futurumkliniken
Vad händer på Futurumkliniken?
- Testkoordinator Camilla Johansson

16:45 Avslutning. Moderator professor Björn Klinge
18:30 Socialt mingel på Niagara (Nordenskiöldsgatan 1, Malmö)
19:30 Middag
23:00 Liveband

Varmt välkomna

Gunilla Klingberg Stephanie Pekarski Göran Urde
Dekanus Ordförande Verksamhetsansvarig
Odontologiska fakulteten  Odontologiska studentkåren    Futurumkliniken

 

Har du frågor får du gärna kontakta alumnkoordinatorn på 040-665 70 17 eller via e-post alumni@mah.se

Senast uppdaterad av Magnus Lindqvist