Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Odontologisk röntgendiagnostik

Vid Avdelningen för odontologisk röntgendiagnostik sker utbildning av tandläkare, tandhygienister, tandtekniker inom Tandvårdshögskolans egna program. Här utbildas även tandsköterskor i samarbete med YH-utbildningar i Malmö och Helsingborg. Vi har dessutom en omfattande klinisk verksamhet och tar emot remisser för röntgenutredningar.

FO

Forskning

Vid Avdelningen för Odontologisk röntgendiagnostik bedrivs forskning och forskarutbildning med inriktning bland annat på digital kvalitetssäkring; förbättrad riskbedömning gällande karies; käkleder; kostnadseffektivitet vid användning av CBCT jämfört med konventionella metoder, osv.

Läs mer

Tandvård

Tandvård

På lärarkliniken behandlas patienter på remiss från allmänpraktiserande tandläkare, från specialisttandläkare i regionen och från andra avdelningar på Tandvårdshögskolan.

Senast uppdaterad av Isabelle Frej