Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lokal antagning - Alternativt urval

Det alternativa urvalet till våra tandvårdsutbildningar syftar till att rekrytera studenter med god motivation och fallenhet för sin framtida yrkesutövning. Detta urval omfattar en tredjedel av platserna till de olika utbildningarna (de övriga urvalen sker via betyg och högskoleprov). Urvalet utförs i tre steg och tar totalt tre testdagar i anspråk. Alla som anmäler sig får en kallelse till det första testtillfället och därefter är det dina resultat som avgör om du går vidare till nästa steg, testtillfälle 2 och testtillfälle 3.

För att kunna delta i det alternativa urvalet krävs att den sökande uppfyller den grundläggande och särskilda behörigheten till den aktuella utbildningen. Utöver behörighetskravet är det enbart resultat som presteras vid de olika proven och efterföljande intervju som är av betydelse. Du måste också ansöka till utbildningen via Antagning.se 

Åberopa tidigare resultat

Har du deltagit i alternativt urval under åren 2014, 2015 eller 2016 har du möjlighet att åberopa tidigare resultat. Det innebär att ditt tidigare resultat gäller även vid årets urval och att du därmed inte gör om testerna annat än den avslutande intervjun (testtillfälle 3). Observera att du bara kan åberopa tidigare resultat om du har deltagit vid både testtillfälle 1 och testtillfälle 2 tidigare samt att det bara är ditt senaste resultat som kan åberopas.

OBS! Sista anmälningsdatum var den 1 april.


Testtillfälle 1:
Till detta test kallas samtliga som anmält sig till att delta i det alternativa urvalet. Här får du genomföra teoretiska test att pröva din förmåga till allmän problemlösning och din förmåga att arbeta med former i olika sammanhang. Testet tar 2 timmar i anspråk.

Testtillfälle 2:
Baserat på resultaten från Testtillfälle 1 kallas cirka 25 % av deltagarna till att genomföra ett praktiskt test där du med ett slipinstrument ska forma ett material efter en förebild. Testet tar ca 2 timmar i anspråk. Du får också vid detta tillfälle närmare information om utbildningen och studiemiljön.

Testtillfälle 3:
Baserat på resultaten från Testtillfälle 1 och Testtillfälle 2 kallas cirka 2,5 gånger fler än de som slutligen antas till en avslutande intervju. Intervjun tar 45 minuter i anspråk.

OBS! Vi har inte möjlighet att ta hänsyn till särskilda önskemål om testdagar.


Efter intervjuerna sammanställs resultaten och en rangordning upprättas som därefter skickas till Antagning.se OBS! Senast den 21 juni ska du också skicka in eventuella kompletteringar av din behörighet till Antagning.se (se under Viktiga datum beroende på komplettering).

Besked om antagning
I mitten av juli skickas det nationella antagningsbeskedet ut på vilket du kan se om du är antagen, reservplacerad eller struken. Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara på antagningsbeskedet för att behålla din plats.

Senast uppdaterad av Daniel Bengmark