Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Resultat från Öckeröprojektet

Öckeröprojektet är ett fyraårigt forskningsprojekt som genomförs 2016-2019 i åtta skånska kommuner.

I varje kommun görs varje år, i början av höstterminen, en drogvaneundersökning i kommunens högstadieskolor.

Den andra undersökningen gjordes 21/8-13/9 2017 i totalt sjutton skolor. Huvudresultaten för varje kommun finns att ladda ner som pdf-filer nedan. Även förra årets resultat kan laddas ner som jämförelse.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla ungdomar som fyllde i enkäten. Tack också till skolledningar och lärare, som bistod oss med mycket hjälp under planeringen och genomförandet av undersökningen.

Vänliga hälsningar

Björn Johnson och Robert Svensson

Resultat 2017

Bjuv

Hörby

Klippan

Osby

Simrishamn

Skurup

Tomelilla

Östra Göinge 

Resultat 2016

Bjuv

Hörby

Klippan

Osby

Simrishamn

Skurup

Tomelilla

Östra Göinge

Senast uppdaterad av Carolin Lind