MAH Logo

Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare

EU_flagga_EurIntfond_farg

FORES publication launch on April 28

in Stockholm with panel discussion of the study "Världens öppnaste land - arbetskraftsinvandring efter reformen 2008" , authored by MIM researchers Pieter Bevelander, Henrik Emilsson, Karin Magnusson and Sayaka Osanami Törngren.The study is a result of a co-operation between FORES and Malmö University/MIM and financed in part by the European Integration Fund. Among others the Minister of Migration Tobias Billström will join in the panel discussion.

Michael Samers IMG_0455

The Migration Seminar Tuesday 6 May

at 13.00 - 15.00, room G408, Gäddan 8, Citadellsvägen 7. Welcome to a research seminar Survival in the city: how do young immigrants in France make a living? with Michael Samers, PhD, Associate Professor of Economic and Urban Geography, University of Kentucky, USA.

Ioana_Bunescuksiobu

MIM forskare Ioana Bunescu fick forskningsmedel för projektet

Självmant och frivilligt återvändande till Somalia och Irak finansierad av Europeiska Återvändande Fonden
(2014-2015). Projektets syfte är att dokumentera vilken roll återetableringsstödet spelar för ett hållbart återvändande som sker självmant eller frivilligt från Sverige till Somalia och Irak.

Garbi Schmidt

MIM Guest Professor spring 2014

in Memory of Willy Brandt is Garbi Schmidt, Professor at Roskilde University.
See the presentation article on her here. 

gäddan

MIM Newsletter

MIM newsletter edited by Christian Fernández is published four times a year, with the aim of spreading information on migration and diversity related research at Malmö University. Read the latest issue here

Miljoner till unikt forskningprojekt

Erica Righard och Linda Lill på Malmö högskola har tillsammans med tre
andra forskare fått 3,7 miljoner av Vetenskapsrådet till
ett projekt om etniska relationer i socialt arbete.EricaLinda200

Läs nyhetsartikeln på anslaget här.
Projektets forskningsproblem presenteras för spansktalande läsare i tidskriften Trabajo Social Global. Investigaciones en intervencíon social.
Last updated by Merja Skaffari Multala