Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Medarbetarporträttet

Senaste sommarlovet inföll 1973

Senaste sommarlovet som arbetslös inföll 1973

Ingegärd tog ett vikariat efter sommaren -73. Hon skulle stanna fyra månader. Det blev 44 år. 

Läs mer om hur Ingegärd kort reflekterar över karriären.

Charlotta Ankarlilja, HR-chef vid Malmö högskola

HR-chef, beteendevetare och f.d. polis

"Utmaningarna utgörs av att HR-arbetet ska vara gemensamt. Att man enhetligt ska kunna ge det stöd som organisationen behöver. Ett enhetligt arbetssätt helt enkelt."

Läs mer om Lotta

"Jag vill förstå den verklighet vi lever i, hur saker och ting hänger ihop"

Désirée NilssonDésirée Nilsson på Institutionen för urbana studier forskar om kollektivtrafik och är ansvarig för området samhällseffekter på K2—Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik.

Läs forskarporträttet

Servicekänsla och mångsidighet är starka sidor hos Nisha

"Vi är ett bra team, vi har kul tillsammans och hjälper varandra."

Läs mer om Nisha

Från EU-parlamentet till Malmö högskola

Från EU-uppdrag i Bryssel till Malmö och en central roll i omställningen från högskola till universitet. Med struktur och planeringsförmåga har Pernilla hamnat rätt på nya arbetsplatsen. 

Läs mer om Pernilla

Entreprenören som hellre vill syssla med pedagogik

Sofia Franzén, VD Drivhuset Malmö"Att får göra saker med studenterna, det är på riktigt."

Läs mer om Sofia Franzén

Brinner för att visa studenterna kopplingen mellan undervisning och forskning.

"Dessutom önskar jag kunna förmedla det jag vill på ett förståeligt sätt."

Läs hela intervjun med Lars

Ambition att leda Världshälsoorganisationen till OD, men Peter spanar helst efter fåglar.

I min första roll håller jag och medarbetare på att flytta information om ”Oral health” från andra Collaborating Centres till Malmö, vi ska vara ”the WHO oral health information centre”.
I roll två så förbereds en generationsväxling i journalsystemet på nationell nivå, det är många landsting som brukar just det system som OD använder. 

Läs hela intervjun med Peter

Erika Augustinsson på MSI, Malmö högskolaErika Augustinsson är kommunikationsansvarig på Mötesplats Social Innovation (MSI)

MSI är en nationell plattform för social innovation och samhällsentreprenörskap och drivs av Malmö högskola i samarbete med Region Skåne och Malmö stad. I nästa vecka är det dags för konferensen Social Innovation Summit, som just nu upptar det mesta av Erikas arbetstid.

Läs hela intervjun


Micke Rundberg

Mikael är expert på videopedagogik

Mikael Rundberg är mycket engagerad i virtuella klassrum och arbetar med videopedagogik i den nystartade Medieverkstaden. Han är nöjd över att det nu finns en plats där vi tillsammans kan utveckla och experimentera med pedagogiska idéer.

Läs intervjun

ann-sofie_liten

Utmaningen är den stora studentvolymen

Att ha ansvar för 1000-talet studenter och få kvalitet i utbildningen för var och en är den största utmaningen på institutionen Barn-unga-samhälle på LS. Det menar Ann-Sofie Almquist, biträdande prefekt. 

Läs intervjun

"Bra att forskarutbildningar granskas"

Den pilotomgång för utvärdering av forskarutbildningar, som UKÄ startat, är av extremt intresse för oss doktorander. På det sättet får vi en nationell jämförelse och ser styrkor och svagheter. Det menar Erik Karlsson, Malmö högskolas nyvalde ordförande för doktorandkåren.

Läs intervjun

Karl-Gunnar_liten

Karl-Gunnar vill göra skillnad i skolans vardag

Karl-Gunnar Starck är chef över all uppdragsutbildning kring lärande på Fakulteten för lärande och samhälle. Han sitter som spindeln i nätet för att få uppdragsgivare intresserade av vad LS kan erbjuda i kompetensutveckling och forskning om lärande.

Läs intervjun

Viktoria_S

Viktoria har koll på de administrativa systemen

Från språkstudier på universitetet i Minsk till medlemskap i Mensa. Viktoria Supranovich är studieadministratör vid Institutionen för vårdvetenskap och älskar att brottas med kluriga problemställningar.

Läs intervjun

Alexander Ekvall puffbild

Alexander är bryggan mellan tekniken och människan

Alexander Ekvall är systemutvecklare på BIT och arbetar nära biblioteket. Han gillar att fungera som "översättare" mellan tekniska system och beställare, och ser bland annat till att högskolans forskning blir sökbar.

Läs intervjun 

Birgitta-Haggman-Henriksson-puffbild

Birgitta bytte London mot Malmö

Birgitta Häggman Henrikson arbetar som klinisk assistent på odontologiska fakulteten. En roll i vilken hon både undervisar och handleder, kliniskt och vid examensarbeten.

Läs intervjun 

KP

Kristina får budget i balans

Controllern Kristina Persson har hand om den övergripande planeringen och uppföljningen av budgetarbetet och resursfördelningen på Fakulteten för hälsa och samhälle. Hennes stora utmaning nu är att få budgeten i balans för 2015.

Läs intervjun

Puffbild-Torbjorn-Olsson

Torbjörn får ekonomin att gå ihop

Ekonomen Torbjörn Olsson ser till att pusslet med intäkter och utgifter går ihop. Tack vare hans stora intresse för siffror och förmåga att göra prognoser får kollegor och ansvariga hjälp med sina budgetar och Fakulteten för teknik och samhälle kan styras åt det håll man önskar! 

Läs intervjun