Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Odontologiska fakulteten leder forskningsprojekt om benskörhet

2016-12-16

FORSKNING. Christina Lindh, professor i Odontologisk röntgendiagnostik vid Odontologiska fakulteten (OD), har av landstingsstyrelsen i Kalmar län tilldelats 500.000 för att leda ett forskningsprojekt kring benskörhet. I samband med röntgenundersökning av tänder och käkar  kan man identifiera potentiella fall av benskörhet – osteoporos.

Projektet beräknas pågå ett år och omfatta totalt 120 patienter där röntgenundersökningen kan identifiera människor med risk för osteoporos och fraktur.

– Detta är fantastiskt roligt och ett bra exempel på hur samverkan med aktörer i det omgivande samhället kan ske. Projektet är ett resultat av mångårigt och gott samarbete med Folktandvården i Kalmar, säger Christina Lindh.

Tio allmäntandläkare, såväl inom folktandvården som inom privattandvården, beräknas delta i projektet. Kvinnor i åldrarna 55 år och äldre är den målgrupp som befinner sig i riskgruppen för benskörhet och efterföljande fraktur.  Studier har visat att omkring 46 procent av alla kvinnor som fyllt 50 riskerar att drabbas av benskörhet under resterande del av sitt liv. Bland män är motsvarande siffra 22 procent. Årligen inträffar cirka 100.000 frakturer på grund av benskörhet, vilket betyder en avsevärd kostnad både för samhället och för patienten.

– Det krävs ofta långsiktiga samarbeten av det här slaget för att konkreta resultat med potentiell nytta för medborgarna ska kunna erhållas, utvecklar Dan Ericson, samverkanskoordinator vid Odontologiska fakulteten. Utöver den forskningsmässiga målsättningen med detta projekt, så stärks banden mellan den dagliga kliniska verksamheten och akademien.

Syftet med kontroller av bentätheten vid röntgenundersökning av tänder och käkar är att tidigt kunna identifiera riskpatienter så att förebyggande åtgärder som stärker skelettet kan sättas in. 

– Vi har i ett flertal kontrollerade studier visat på möjligheten att använda röntgenbilder som tas inom tandvården som en tillförlitlig diagnostisk metod för att upptäcka benskörhet. Att nu få möjlighet att implementera dessa forskningsresultat inom allmäntandvården så att de verkligen kan komma patienter till nytta, är faktiskt otroligt spännande och roligt, avslutar Christina Lindh.

Text: Johan Portland