Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Saco-S Malmö högskola

Saco-S är en facklig förhandlingsorganisation för de statligt anställda akademiker som är medlemmar i olika Sacoförbund.

Drygt 800 medarbetare vid Malmö högskola är medlemmar i ett eller flera Sacoförbund, vilket innebär att Saco är den största arbetstagarorganisationen lokalt. Sveriges universitetslärarförbund (SULF) är enskilt det största Sacoförbundet vid högskolan. Andra Sacoförbund med medlemmar lokalt är Lärarnas Riksförbund, Sveriges ingenjörer, DIK, Akademikerförbundet SSR, JUSEK, Sveriges tandläkarförbund, Civilekonomerna, SRAT, Sveriges Arkitekter, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Läkarförbund och Naturvetarna.

Saco-S-föreningen vid Malmö högskola är ett gemensamt, lokalt organ för samtliga Sacoförbund med medlemmar anställda vid Malmö högskola.

I det lokala Saco-S-föreningen finns representanter för de Sacoförbund som har medlemmar anställda vid Malmö högskola.

Saco-S-föreningens styrelse, väljs vid årsmöte som hålls i januari. I styrelsen är de största Sacoförbunden vid de olika områdena företrädda. Styrelsen har lokala ombud vid varje fakultet/motsv. Styrelsens uppgift är att utföra det lokala fackliga arbetet.

Styrelsen företräder medarbetare vid Malmö högskola som är medlemmar i ett Saco-förbund. Dess huvuduppgift är att hjälpa och stödja medlemmar när det gäller att lösa problem som uppkommit i anställningen och svara på frågor rörande anställningsförhållanden. Det kan handla om löneinplaceringar, semesterfrågor, tidsbegränsade förordnanden, återanställningsrätt, arbetstid, tjänstgöringsskyldighet, tjänstledighet, pensionsfrågor, samarbetsproblem eller andra arbetsmiljöproblem samt omplaceringar och uppsägningar.

En annan central uppgift för styrelsen är dialogen med arbetsgivaren. Styrelsen samverkar med arbetsgivaren genom fortlöpande dialog om beslut i samverkansgrupper på högskolenivå och på fakultetsnivå. Styrelsen genomför också förhandlingar om kollektivavtal med arbetsgivaren, t.ex. om löner, samverkan eller arbetstid.

Är du medlem i ett Sacoförbund så bevakar styrelsen dina professionella intressen och rättigheter. Ta kontakt med ditt lokala ombud om du har frågor.

Vi har nu bytt lokal och sitter på Studentcentrum i rum B 1046. Här finns mer information att få om SACO-S, och hur du blir medlem i något av SACO-S medlemsförbund. Du kan också bli medlem i våra förbund via nätet.