Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Internpost - hämtställen

Internposten mellan områdena skickas i bruna internkuvert och levereras till adressaten nästa dag, om adressen är riktigt utformad.

När du skickar internpost skall du alltid ange namn, område/hus och hämtställenummer på det bruna internkuvertet som du lägger i backen för internpost.

Naturligtvis kan du även skicka paket och böcker internt mellan husen. Det är bara att placera kollit i anslutning till backen för avgående post, så kommer det att levereras till mottagaren nästa dag. Skrymmande kollin skickas med bud.
Om några frågetecken uppstår, tag kontakt med din vaktmästare.

Extern och intern post delas ut varje morgon runt 09.00 och hämtas varje kväll tidigast 17.00.

Interna hämtställen Beteckning Fakultet/Område/Enhet

40 LS Lärande och samhälle, Orkanen
     KSM Kultur-språk-medier
     NMS Natur-miljö-samhälle
     BUS Barn-unga-samhälle
     IS Individ-samhälle
     SOL Skolutveckling-ledarskap
    IDV Idrottsvetenskap
    AKL Centrum för akademiskt lärarskap 

40 GV Teknikutlåningen, Orkanen 

40 CPS Centrum för professionsstudier, Orkanen

44 OD Odontologiska fakulteten, Klerken
Oral diagnostik
Odontologisk röntgendiagnostik
Käkkirurgi och oral medicin
Materialvetenskap och Teknologi
Oral biologi
Oral patologi
 Endodonti
Ortodonti 
Pedodonti
Klinisk bettfysiologi
Oral protetik
Cariologi
Parodontologi med Samhällsodontologi 

46 HS Fakulteten för hälsa och samhälle, Allmänna sjukhuset
Biomedicinsk vetenskap
Vårdvetenskap
Kriminologi

70 GV Studentcentrum, Nereus
Sektionen för studieadministration
– antagning
– examen
– stipendier
– ladok
– bostäder
Sektionen för stöd och service
– studie- och karriär
– studenthälsan
– Internationella sekretariatet
– stöd vid funktionsnedsättning

70 GV Gemensamt verksamhetsstöd, Nereus
Administrativa avdelningen (ekonomi)
Personalavdelningen
Kansliet, registraturen, arkiv, jurist

70 GV Vaktmästeri, Nereus 

71 KS Fakulteten för kultur och samhälle, Niagara
SPS Institutionen för språkstudier 
GPS  Globala politiska studier
K3 Konst, kultur och kommunikation
US Urbana studier

71 TS Fakulteten för teknik och samhälle, Niagara
IMP Institutionen för medieteknik och produktutveckling
DV Institutionen för datavetenskap

71 Rektorsfunktionen, Niagara
     Högskoleledningens kansli
71 GV
Innovation och utveckling
            Byggnads och serviceavdelningen
            Utbildnings- och forskningsstöd
            Kommunikationsavdelningen
            Receptionen  

71 MIM Forskningsinstitut MIM (Malmö institute for studies of migration, diversity and welfare), Niagara 

 

71 CTA Centrum för tillämpad arbetslivsforskning, Niagara 

71 Drivhuset, Niagara 

72  GV Studentkåren plan 3 och 4, Kårhuset, Amphitrite

 

73 HS Forskaren

74 IT Orkanen 

75 Biblioteket Orkanenbiblioteket

 

79 HS Fakulteten för hälsa och samhälle, Socialt arbete, Gäddan
     GV Tentamensavdelningen