Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Namn- och logotypbyte inför att vi blir Malmö universitet

När Malmö högskola blir universitet kommer bland annat namn och logotyp bytas ut. På denna sida listar Kommunikationsavdelningen kommunikationsmaterial och en rad olika kanaler som behöver uppdateras inför eller i samband med årsskiftet. 

Ny logotyp och grafisk manual 

Den nya logotypen för Malmö universitet finns för nedladdning på medarbetarwebben den 20 oktober 2017. Då publiceras också mer information om den nya grafiska profilen och hur den ska användas.

Webbsida för grafisk manual och logotyp

Visitkort 

Visitkorten kommer att uppdateras med ny logotyp, ny e-postadress och ny webbadress. Om du vill ha visitkort med den nya informationen till årsskiftet kan du beställa dem från och med 20 oktober.

Webbsida för beställning av visitkort

Avhandlingsmall 

En ny mall för avhandlingar tas fram med anpassning t ill den nya grafiska profilen och nya logotypen Mallen är klar oktober 2017. De avhandlingar som ska tryckas före januari 2018 får den nya mallen.

Här hittar du avhandlingsmallen

Mallar för poster, vetenskapliga poster och powerpoint

Postermall och powerpointmallar ses över under våren 2018. Är du i stort behov av en ny mall med den nya logotypen, kontakta Fredrik Svensson.

Här hittar du mallar

Wordmallar

Wordmallarna för blanketter, dokument och protokoll etc. kommer att uppdateras med Malmö universitets logotyp, 1 december. Därefter kan du uppdatera blanketter och dokument.

Beslut och styrdokument som fattats före 1 januari 2018 kommer att ha Malmö högskolas logotyp och namn. Beslut och styrdokument som fattas från och med 1 januari 2018 kommer att ha Malmö universitets logotyp och namn.

Här hittar du wordmallarna

Kontorsmaterial: brevpapper och kuvert

Kontorsmaterial kommer att uppdateras med den nya logotypen.

Beställ kontorsmaterial via DeDu

Examensbevis 

Examensbevisen uppdateras med ny logotyp och en ny design på examensmappen tas fram. Studenter som ansöker om examen från och med 1 januari 2018 kommer att få de nya examensbevisen.

Information om våra utbildningar

Vårt namn byts ut på utbildningssidorna edu.mah.se inför årsskiftet. Namnet uppdateras även i utbildningsdatabasen Kursinfo så att det står Malmö universitet i alla aktuella utbildningsplaner. 

Passerkort/multikort och nyckelband

Passerkortens/multikortens nya utseende är klart till årsskiftet. Som medarbetare uppmuntras du att skaffa ett nytt kort efter 1 januari. Multikortstationer finns på Orkanenbiblioteket och på Hälsa och samhälle.

Nyckelband med den nya logotypen ska tas fram och följa med de nya multikorten.

Information om multikort

Profilprodukter 

Kommunikationsavdelningen och Facility Service arbetar med att ta fram nya profilprodukter. Ett grundsortiment (termosmuggar, pennor, block, t - shirts mm) kommer att finnas tillgängligt till den 1 december. Har du ett särskilt behov av profilprodukter inför januari 2018 och vill göra en beställning, kontakta Facility Service.

Roll-ups

Kommunikationsavdelningen tar fram nya roll-ups med den nya logotypen. De är klara i januari 2018 och distribueras då ut till alla våra byggnader. Vill du låna en roll-up, kontakta din husvärd eller Konferensservice.

Presentationsmaterial om Malmö universitet

Powerpoint-mallar och powerpoint-presentationer: nya powerpoint-mallar med ny logotyp kommer vara klara under våren 2018.

Här hittar du powerpoint-mallar

Broschyren Ögonblick/Moments: ett nytryck kommer att göras med den nya logotypen och vårt nya namn som är klar till årsskiftet.

Nyhetsbrev och mejlutskick i verktyget Apsis

Kommunikationsavdelningen uppdaterar Apsis-mallarna för utskick i december 2017. De nya mallarna kommer att ha ett nytt utseende med den nya logotypen och fungera likadant som tidigare.

Logotyp i personaldatorer 

Logotypen ska ändras på startskärmen och skrivbordsbakgrunden i alla medarbetares datorer till årsskiftet. IT-avdelningen ansvarar för arbetet.

Webbsidor på mah.se – namnändring och uppdatering av logotyp 

På många sidor behöver ordet högskola bytas ut mot universitet, samt olika kombinationer och varianter på det. Då det är många webbsidor som berörs är det inte möjligt att uppdatera allt på samma gång. Namnändringen behöver göras manuellt. Kommunikationsavdelningen gör namnändringarna på medarbetarwebben och på webbsidor som ligger på högre nivåer i webbstrukturen (de mest välbesökta) på vår externa webbplats från och med 1 december 2017. Alla webbsidor kommer inte bli uppdaterade till 1 januari 2018 utan det är ett arbete som kommer att ske löpande under 2018.

Du som arbetar med att uppdatera webbsidor kommer själv att behöva se över dina sidor och göra namnändringar. Du rekommenderas att göra detta från och med 1 december.

Webbplatsen mau.se 

Inför årsskiftet 2017 / 2018 lanseras en pilotversion av mau.se. Pilotversionen kommer att bestå av startsida på svenska och engelska och ett antal undersidor. Kommunikationsavdelningens webbgrupp tar fram innehållet för pilotsajten. Den befintliga webbplatsen (mah.se) kommer vara vår primära webbplats första kvartalet 2018. Därefter kommer mau.se bli den webbplats som besökarna primärt leds till. Även efter lanseringen kommer vi att leva med dubbla webbplatser då det är mycket webbinnehåll som behöver ses över, rensas och flyttas, detta kommer att göras succesivt. I januari 2019 stängs mah.se för editering. 

Medarbetarnyhet om den nya webbplatsen

Andra domäner och plattformar (Proceedo, Kursinfo, MUEP etc)  

Kommunikationsavdelningen uppdaterar logotyp på samtliga bloggar/sajter som ligger på vår domän blogg.mah.se. Om din blogg inte får en ny logotyp före årsskiftet behöver du själv byta ut logotypen.

Domännamnet mah.se kommer att bytas ut till mau.se där det syns för besökaren, IT-avdelningen ansvarar för detta.

Du som är redaktör för en sajt eller ansvarig för en domän ansvarar för att namnet byts ut till Malmö universitet och att ordet universitet ersätter högskola. Namnändringen behöver göras manuellt. Du rekommenderas att göra detta från och med 1 december.

URL:er (webbadresser)

IT-avdelningen ansvarar för blogg.mah.se och stöttar byte av url och omdirigering. Behöver du stöd i detta, kontakta servicedesk.

E-post

Den 20 oktober 2017 kommer det att finnas ett alias för @mau.se på alla e-postkonton. Du kan då ta emot mejl till @mau.se men din avsändare är fortfarande @mah.se.

Den 12 februari 2018 kommer den nya e-postadressen @mau.se även bli avsändare. Din gamla e-postadress @mah.se kommer fortsatt att fungera då mejl omdirigeras till din nya e-postadress.

E-postadressen uppdateras och syns automatiskt i personal- och kompetensregistret efter den 12 februari 2018.

Skyltar på våra hus

Det är ett trettiotal skyltar som ska bytas ut på alla våra byggnader. Byggnad och service har upphandlat en leverantör för skylttillverkning och montering på våra hus. Den 6 oktober tas beslut om skyltarnas utseende och placering. Bygglov ska sökas hos Malmö stad och montering av skyltarna är planerad till vecka 49-51.

Inomhusskyltar 

Skyltar inne i våra hus ska ändras till Malmö universitet. Husvärdarna ansvarar för omskyltningen som  görs inför årsskiftet.

Skyltning på stan 

I december 2017 ändrar Skånetrafiken namn på busshållplatsen Högskolan till Universitetet. Gatukontoret genomför byte av vägskyltar där det istället för Högskola ska stå Universitet.

Sociala medier 

Kommunikationsavdelningen ändrar namn, logotyper och biotexter i sociala medier inför januari 2018. Nytt twitternamn blir @malmouni. På Facebook kommer vi heta Malmö universitet. På Instagram och Snapchat kommer vi fortsatt heta malmostudent.