Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Uvärdering Åkesson

2016-11-11

Forskningsrapport där sistaårsstudenter syn på VFU utvärderas. Författare Joakim Åkesson.

Utvärdering av VFU.