Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Språkfrågor och översättning

Länkar till lexikon och ordlistor

Språkrådets lista på lexikon

Folkets lexikon

Dictionary.com, engelskt lexikon

Språkgranskning av texter (forskarnivå)
Fakulteterna Kultur och samhälle och Lärande och samhälle samarbetar i ett projekt som utmynnat i The Language Editing Group. Som anställd på LS kan du vända dig till gruppen för att få hjälp med kostnadsfri språkgranskning och redigering av engelska texter på forskarnivå.