Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

International Office Lärande och samhälle

Kontaktpersoner

Titti Kjellander, internationell handläggare, Lärande och samhälles verksamhetsstöd

Mats Johnsson, internationell koordinator, Lärande och samhälle

Internationella sekretariatet på Malmö högskolas gemensamma verksamhetsstöd, Studentcentrum