Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Facklig samverkan

Facklig samverkan

I enlighet med Malmö högskolas samverkansavtal med de fackliga organisationerna (se www.mah.se/medarbetare/Dokument/ under Samverkansavtal) hålls regelbundet möten mellan fakultetsledning och arbetstagarrepresentanter, då aktuella frågor rörande verksamheten tas upp samt arbetsmiljöfrågor- och styrning. Mötena hålls minst åtta gånger per år och minst två gånger per termin är facklig samverkan utökad för att också utgöra arbetsmiljökommitté, då kallas även arbetsmiljöombud och studentombud.

Tider för facklig samverkan hösten 2017:
23 oktober (även arbetsmiljökommitté)
13 november
8 december (även arbetsmiljökommitté)

Protokoll från facklig samverkan på LS  (i Box)