Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lärande och samhälle

Fakulteten för lärande och samhälle, LS, på Malmö högskola erbjuder professionsutbildningar för yrkesarbete inom skola, kultur-, fritid- och idrott. Högskolan ligger i centrala Malmö - ett stenkast från centralstationen, nära vattnet, i den dynamiska byggnaden Orkanen.

  • Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar med 3 800 studenter. Som student kan man välja en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare.  
  • Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidare- och uppdragsutbildning.
  • Utbildningarna utvecklas i samverkan med övriga fakulteter på Malmö högskola, skolsamhället, idrottsorganisationer och kulturinstitutioner. Det gör att fakulteten kan erbjuda forskningsbaserade, efterfrågade och samhällsrelevanta utbildningar. 
  • Forskningen inom LS är idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig. Utbildning på forskarnivå bedrivs i ämnena idrottsvetenskap, inriktning samhällsvetenskap och humaniora, historia och historiedidaktik, naturvetenskapernas och matematikens didaktik, pedagogik samt svenska med didaktisk inriktning.

Aktuellt

Kalender för medarbetare