Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kontakta oss

Postadress: 
Malmö högskola, 
205 06 Malmö .

Brevinkast:
Matrosgatan 1

Support i IT-frågor

Kontakta IT-service för frågor och felanmälan

Beställningar och felanmälan: lokaler

Anmäl ditt ärende i DeDu

Ärendehanteringen för lokalfrågor tar även emot beställningar av fika, repro, lokaler, extra lokalvård och konferensmaterial.

Kommunikationssupport

kommunikation@mah.se
Kontaktpersoner kommunikationsavdelningen 

Hitta på högskolan

Byggnader och kartor