Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Internationalisering

Malmö högskola arbetar strategiskt med internationalisering på olika nivåer. Internationalisering för alla på Malmö högskola innebär en vidareutveckling av tankarna bakom Internationalisering på hemmaplan (IaH), ett intensifierat arbete för ökad internationell mobilitet för lärare, administrativ personal och studenter samt ökade och fördjupade internationella relationer.

Internationella lärarutbyten skall vara prioriterade i arbetet för områdenas och utbildningarnas internationalisering. Ett utökat internationellt nätverk, fler medarbetare med internationell erfarenhet och fler besökande internationella gästlärare bidrar dessutom till internationalisering på hemmaplan. Det ger studenterna motivation till studier utomlands och gör det naturligt att föra in internationella moment i undervisningen.

Välkommen till sidorna om internationalisering! Här finner du som personal vid Malmö högskola information om:

  • Personalmobilitet
  • Studentmobilitet
  • Internationell samverkan (samarbetsavtal, Erasmus+ med flera)
  • Kontaktpersoner på Gemensamt verksamhetsstöd och ute på fakulteter

Du hittar även information om:
 

Internationalisering på Hemmaplan (IaH)

Minternet - högskolans nätverk för internationella frågor