Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Högskolegemensamma fokusområden

Heldagsworkshop om fokusområden

Med start 2017 genomförs en särskild satsning för att skapa högskolegemensamma och flervetenskapliga forskarnätverk och på sikt forskningsprogram inom tematiska fokusområden som adresserar angelägna samhällsutmaningar lokalt, nationellt och globalt.

Denna satsning är uppdelad i två separata delar, en utlysning av stöd till forskarnätverk (oktober 2016) och en utlysning av stöd till forskningsprogram (hösten 2017).

Fokusområdena bygger vidare på nuvarande styrkeområden men kan även prioritera nya kunskapsfält som behöver utvecklas för att bidra till fördjupat samhällsengagemang och profilering.

Under hösten lämnade 36 forskargrupperingar in ansökningar om nätverksstöd – varav 12 beviljades stöd. Samtliga grupperingar har dock möjlighet att i det senare skedet ansöka om att få starta forskningsprogram.