Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Service- och felanmälan i våra lokaler

I ärendehanteringssystemet DeDU kan du göra en service- eller felanmälan för en lokal, utrustning och förbrukningsvaror. Det finns olika sätt att göra en felanmälan i DeDU.

I mobilen

Etikett för att felanmälaAlla högskolans lokaler har utrustats med QR-koder i syfte att förenkla anmälningsprocessen. För att kunna göra felanmälan direkt i mobilen måste du ha en QR-läsare installerad, som du kan ladda ner från Google Play eller AppStore (sök efter ”QR reader”).

För att göra en anmälan i mobilen skannar du QR-koden med din QR-läsare och anger sedan typ av anmälan och lokalens servicebehov. Första gången måste du ange dina kontaktuppgifter, som sedan sparas. Anmälan i DeDU besvaras första vardagen efter inkommen anmälan.

På webben

Du kan även göra service- eller felanmälan på webben i systemet DeDU. Om du gör en anmälan på webben måste du själv ange vilken lokal anmälan gäller.

Alla ärenden som gäller IT ska dock anmälas till IT-support på support@mah.se