Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Anställningsnämnden vid Odontologiska fakulteten

Anställningsnämnden följer den anställningsordning högskolan har enligt högskoleförordningen. Av denna framgår de regler för anställning och befordran av lärare som högskolan tillämpar. För Malmö högskola gäller anställningsordning fastställd av styrelsen 12 april 2013, med ändring den 12 november 2014.

Anställningsnämnden bereder tillsättning och befordran av professorer och lektorer samt antagning av docenter. 

Ledamöter 

Professor Gunilla Klingberg, ordförande
Professor Per Alstergren
Professor Ewa Carin Ekberg
Vakant
Doktorand Henrik Berlin, studeranderepresentant

Suppleanter 

Professor Dan Ericson
Docent Pia Lindberg

Sekreterare 

HR-Specialist Gertrud Svensson