Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ledningsgrupp Fakulteten för teknik och samhälle

Ledningsgruppen har i uppgift att bereda, informera och diskutera frågor som ligger under fakultetens ansvarsområde. Den utgör ett stöd för de beslut som fattas i enlighet med delegationsordningen.

Ledningsgruppen:

Andreas Jacobsson, dekan

Jörgen Ekman, tf prodekan 

Mats Persson, prefekt Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik 

Bo Peterson, stf prefekt Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Torbjörn Olsson, ekonom

Sara Säthersten, HR-specialist

Helene Manger, administrativ chef

Elisabet Hammaburg, ledningsstöd