Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ledningsgrupp Fakulteten för teknik och samhälle

Ledningsgruppen har i uppgift att bereda, informera och diskutera frågor som ligger under fakultetens ansvarsområde. Den utgör ett stöd för de beslut som fattas i enlighet med delegationsordningen.

Ledningsgruppen:

Andreas Jacobsson, tf dekan, prefekt Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Jörgen Ekman, tf prodekan t o m prodekan 

Mats Persson, prefekt Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik 

Bo Peterson, stf prefekt Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Christina Bjerkén, studierektor forskning

Torbjörn Olsson, ekonom

Sara Säthersten, HR-specialist

Louise Tregert, tf administrativ chef

Elisabet Hammaburg, ledningsstöd