Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Användbara länkar

Här hittar du länkar till myndigheter, organisationer och föreningar som arbetar för likabehandling. På dessa sidor kan du t.ex. läsa mer om vad du kan göra för att verka för en mer jämställd arbetsplats eller vilka rättigheter du har om du känner dig drabbad.

 

Interna länkar


Arbetsmiljö

 

Externa länkar


Diskrimineringsombudsmannen
Jämställdhet i högskolan
Näringsdepartementet
Nationella sekretariatet för genusforskning
Statistiska centralbyrån
Delegationen för jämställdhet i högskolan
Byrån mot diskriminering
Portalen för lika villkor - Linköpings universitet
Jämställdhet och mångfald - högskolan i Halmstad
Resväskan - ett sätt att arbeta med jämställdhet inom högskolan
Genuslektorer - Linköpings universitet
Jämställ - allt om jämställdhetsintegrering
Handisam

Senast uppdaterad av Christian Callmer