Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2017-09-25

2017-09-28

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 39). På rektors beslutsmöte fattas beslut i övergripande frågor som inte är av den karaktären att beslut ska fattas av högskolestyrelsen, samt beslut i frågor som rör det löpande arbetet och inte har vidaredelegerats. 
Mötet hålls varje måndag och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Rubrikerna länkar till aktuella beslut.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:

Per Hillbur, ställföreträdande rektor
Susanne Wallmark, förvaltningschef
Karin Arvidsson, kommunikationschef
Pontus Källström, studeranderepresentant
Pernilla Biström, sekreterare
Frånvarande: Kerstin Tham, rektor

Ärenden:

Dnr. LED 1.3 – 2017/450
Föredragande: Martin Gagner

Dnr: LED 1.3 - 2017/449
Föredrgande Anna Singhateh
Dnr. HR 2.2.2 - 2017/1118
Föredragande Ann-Marie Öberg

Föredragande Susanne Wallmark